قوانین و مقررات

قوانین عمومی

۱- حضور به موقع در کلاس های اموزشی الزامی می باشد

۲-در صورت ایجاد ناهنجاری یا هرگونه بی نظمی توسط شرکت کننده از ادامه شرکت ایشان در کلاس ها ممانعت بعمل خواهد امد و شهریه به وی استرداد داده نخواهد شد

۳-از شرکت کنندگان انتظار می رود اصول اخلاقی در خصوص حریم شخصی را رعایت کنند و در صورت تخلف اموزشگاه حق محروم کردن شخص را برای خود محفوظ نگه می دارد

۴- هماهنگی های مربوط به کلاس ها از طریق پیامک ایمیل و کانال تلگرامی می باشد در نتیجه در ثبت درست اطلاعات خود در زمان ثبت نام اهتمام کافی بفرمایید

۵-برای حفظ نظم کلاس خواهشمند است از خوردن و اشامیدن در سر کلاس ها خودداری فرمایید

۶-ضبط ویدیو از کلاس ها ممنوع است

۷-آوردن همراه برای یک جلسه با هماهنگی بخش ثبت نام و استاد کلاس بلامانع است

قوانین آموزشی

۱-داشتن غیبت بیش از ۱۰٪ کل کلاس ها موجب حذف می شود و هزینه ای استرداد داده نخواهد شد

۲- دیر رسیدن به کلاس بیش از ۳۰ دقیقه به منزله غیبت خواهد بود

۳-در پایان دوره برای اعطای گواهینامه یا از شرکت کنندگان امتحان گرفته می شود یا پروژه ای از ان ها تحویل گرفته خواهد و شرکت کنندگان با توجه به نمره کسب شده در ۴ گروه قرار خواهند گرفت که شرح آن طبق جدول ذیل است

امکان ازمون مجدد

دریافت مدرک

نتیجه

نمره

مدرک سبز( یادگیری دوره به صورت عالی)

قبول

۱۰۰-۹۰

بله

مدرک ابی( یادگیری دوره به صورت خوب)

قبول

۹۰-۸۰

بله

مدرک زرد( یادگیری دوره به صورت متوسط)

قبول

۷۰-۸۰

بله

مدرکی تعلق نمی گیرد

رد

زیر ۷۰

 

با توجه به نوع مدرک پیشنهاداتی به شرکت کنندگان مبنی بر پیشرفت مهارت ها یا ایرادات به ان ها داده خواهد شد. لازم به ذکر است که برای ازمون مجدد مبلغی معادل ۱۰٪ هزینه دوره پرداخت شود.

قوانین و تعهدات مالی

۱- برای شرکت در کلاس متقاضیان می بایست تمامی مبلغ کلاس را پرداخت کنند این مبلغ در دو مرحله ثبت نام اینترنتی ( ۲۰٪) و مابقی ان در روز اول کلاس ها دریافت خواهد شد.

۲-ثبت نام با توجه با ظرفیت کلاس ها بوده و اولویت با اشخاصی است که مدارک خود را کامل و مبلغ  اینترنتی را پرداخت کرده باشند

۳- اموزشگاه مبلغی مبنی بر شرکت نکردن دانشجو به دلیل مشکلات شخصی را استرداد نخواهد داد
۴-پس از پرداخت مبلغ اینترنتی شماره پیگیری ان را برای مسئول ثبت نام ارسال فرمایید

شرایط انصراف و جابجایی

عودت شهریه و یا جابجایی فقط با شرایط ذیل امکان پذیر است

۱-انصراف تا جلسه اول امکان پذیر است پس از آن ۲۰٪ هزینه دوره کسر شده و مابقی عودت داده خواهد شد.

۲- جابجایی پس از ثبت نام فقط با تایید اموزشگاه و پیش از شروع دوره ها امکان پذیر است.