کارگاه Hardware Security


معرفی:

این کارگاه به بررسی ساختار داخلی سیستم عامل و سخت افزار های داخلی آنها و نقص های ساختاری و محدودیت های آ‌‌ن‌ها می پردازد و همچنین آموزش روش های رایج تشخیص خطا (دیباگینگ) در نرم افزارهای کاربردی را شرح داده و سپس به معرفی روش های دیباگ و مطالعه ی سیستم عامل ویندوز می پردازد و روش های معمول برای مهندسی معکوس و تحلیل این سیستم عامل را عنوان می‌کند.

در نهایت با توجه به مکانیزم های سخت افزاری محافظت از سیستم عامل و با توجه به مفاهیم آن به بررسی باگ های سخت افزاری مانند
Meltdown, Spectre
و تاثیر آنها بر امنیت سیستم عامل ها پرداخته و بررسی راهکار های موجود و به کار رفته شده در نرم افزار برای از بین بردن تاثیرات این نوع حملات میپردازد.


سرفصل ها:
  • :Introduction to Different Processor Modes Rings- Real-mode- Segmentation- Protected-Mode- Paging Enabled- Legacy Mode- Long Mode- A short review to Intel Assembly-
  • :Introduction to Windows NT User-mode & Kernel-mode design- User-mode debugging- Kernel-mode debugging- Different Tables : SSDT , IDT , GDT , LDT- EPROCESS & KPROCESS & KPCR- TEB & PEB-
  • :Practical Examples User-mode change application- Token Modification- Semaphore reversing- Syscall & Heaven Gates e.g MessageBox-
  • :Hardware security in operating system (Out of order execution (OoO- Speculative execution- Meltdown- Spectre- Kpti- Windows and Linux solution to cache attacks-

مدت زمان دوره: ۶ ساعت


استاد: سینا کروندی


هزینه دوره: ۶۰۰۰۰ تومان


تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۹/۲۰


روز برگزاری: چهارشنبه


ساعت برگزاری: ۸.۵ الی ۱۷.۵


محل برگزاری: ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ریاضی

ثبت نام