معرفی اساتید

photo_2019-07-11_19-53-39
آرشام غلامزاده خوئی
مشاور فناوری اطلاعات
avtr
امیر حسین هادیان
پژوهشگر علوم داده
avtr
آریا فرهنگ
توسعه دهنده وب
avtr
علی رحیمی
متخصص داده های کلان
photo_2019-10-19_01-47-10
ابوالفضل صفری
طراح رابط کاربری
photo_2019-07-11_19-53-39
آرشام غلامزاده خوئی
مشاور فناوری اطلاعات
avtr
امیر حسین هادیان
پژوهشگر علوم داده
avtr
آریا فرهنگ
توسعه دهنده وب
avtr
علی رحیمی
متخصص داده های کلان
photo_2019-10-19_01-47-10
ابوالفضل صفری
طراح رابط کاربری
photo_2019-07-11_19-53-39
آرشام غلامزاده خوئی
مشاور فناوری اطلاعات
avtr
امیر حسین هادیان
پژوهشگر علوم داده
avtr
آریا فرهنگ
توسعه دهنده وب
avtr
علی رحیمی
متخصص داده های کلان
photo_2019-10-19_01-47-10
ابوالفضل صفری
طراح رابط کاربری
photo_2019-07-11_19-53-39
آرشام غلامزاده خوئی
مشاور فناوری اطلاعات
avtr
امیر حسین هادیان
پژوهشگر علوم داده
avtr
آریا فرهنگ
توسعه دهنده وب
avtr
علی رحیمی
متخصص داده های کلان
photo_2019-10-19_01-47-10
ابوالفضل صفری
طراح رابط کاربری